AVFALLSHÅNDTERING

Her finner du praktisk informasjon om avfallshåndtering i Søndre Åsen borettslag.

Informasjon fra Renovasjonsetaten i Oslo:

(se https://sortere.no/info/kommune/oslo/oslo/ for mer informasjon)

1. Matavfall

Matavfall legges i grønne poser som knytes med dobbel knute og kastes i avfallscontainerne. Annet organisk avfall skal i restavfallet.

2. Plastemballasje

Ren plastemballasje legges i blå pose som knytes med dobbel knute før den kastes i avfallscontainerne. Rengjør plastemballasjen i kaldt vann. Plastemballasje kan være både myk og hard plast.

Større mengder plastemballasje leveres gjenbruksstasjonene.

3. Restavfall

Restavfall er alt som ikke kan kildesorteres andre steder. Restavfallet legges i vanlige handleposer som knytes med dobbel knute før det legges i avfallscontainerne.

Posen med restavfall skal ikke inneholde matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje, treverk, EE-avfall (mobiltelefoner, elektronikk, knappcellebatterier, støvsugere, osv) eller farlig avfall (maling, lim, lakk, skismøingsfjerner osv).

4. Farlig avfall

Farlig avfall leveres miljøstasjoner og gjenbruksstasjoner, eller du kan levere når det samles inn i bydelene hver vår og høst. Oversikt over når og hvor vi kommer til bydelen får du i postkassen en ukes tid i forveien.

5. EE-avfall

EE-avfall er produkter som har gått på strøm eller batterier. Dette leveres  gjenbruksstasjonene på Haraldrud og Grønmo, mindre gjenstander leveres til minigjenbruksstasjonene. EE-avfall kan også leveres til forhandler.

6. Hageavfall

Hageavfall kan leveres i egen container utenfor EGA 11 B. Hageavfall kan ellers leveres på GrønmoHaraldrud og Grefsen. I sommerhalvåret er det også mulig å levere på Bygdøy

Har du ekstra mye eller stort hageavfall kan du levere det på eget mottak på Grønmo.

7. Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje som har inneholdt næringsmidler legges i ett av Oslos returpunkter.

8. Papir, papp, drikkekartong

Aviser, gavepapir, reklamebrosjyrer, kartong, kopipapir, melkekartonger, juicekartonger, papp, bølgepapp, pappemballasje for frossenmat som ikke er tilgriset av mat og refillkartonger kan du legge i papirbeholderen - alt papr legges i papirbeholderen. Det har ingen betydning om innsiden av papiret er belagt med aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork. Dette blir skilt fra hverandre maskinelt.

Større mengder papp og papir leveres gjenbruksstasjonene.

9. Tekstiler

Alle tekstiler skal puttes i knyttede poser og legges i innsamlingspunktene eller leveres til en gjenbruksstasjon. Borettslaget har en egen container for klær som samles inn av Fretex. Containeren står i Roveruds gate.