Endret: 7 nov 2019     Opprettet: 12 okt 2019

Ventilasjon

Denne siden inneholder informasjon om ventilasjonen i leilighetene og tips til hvordan vi sikrer god ventilasjon inne.

Leilighetene våre har «naturlig» ventilasjon, som er et vanlig ventilasjonssystem i eldre boliger.

Dette fungerer ved at luften trekkes ut gjennom ventilasjonskanaler og inn gjennom tilluftsventiler på yttervegger og vinduer. Utskiftingen av luft i leiligheten drives av trykkforskjeller som følge av forskjeller i temperatur og høyde.

God ventilasjon i leiligheten er viktig for helse og trivsel og for å forebygge fukt, svartsopp og andre inneklimaproblemer.

Hvordan Sikre God Ventilasjon

Alle tilluftsventiler skal være åpne - Dette er ventiler som sitter på yttervegg og øverst på vinduer av nyere modell.

Alle ventiler til ventilasjonskanaler skal være åpne - Dette er ventiler som sitter på innervegg, vi har en på badet og en på kjøkkenet.
(Hvis kjøkkenet i leiligheten er flyttet til siden med balkong, vil det være en ventil på innervegg i det første rommet etter inngangsdøren)

Døren til bad skal ha en åpning for tilførsel av luft - Dette er nødvendig for at ventilen på bad skal klare å trekke luft ut. Kan f.eks. være en glippe mellom dør og dørstokk.

Rengjør ventilene innvendig ved behov - Ventilene, spesielt den på badet, vil fylles opp med støv med tiden. Det er lurt å åpne de opp med jevne mellomrom og støvsuge inni røret (bytt støvsugerpose etterpå).

Skift kullfilter til kjøkkenventilator regelmessig (hver 6-24 mnd, avhengig av bruk) - Vask også grovfilteret (i metall) med jevne mellomrom, kan gjøres i oppvaskmaskin.

Videre kan man bidra til den naturlige ventilasjonen ved at man har innerdørene åpne.

Annet

Ventiler kan ha blitt tildekket av kjøkkeninnredning, tapet, e.l. noe som vil føre til dårligere ventilasjon. Se på veggene fra utsiden eller ta kontakt med styret eller driftsansvarlig hvis du er usikker på hvor ventilene bør være.

Det er ikke tillatt å koble elektrisk vifte eller kjøkkenventilator til ventilasjonskanalene da de ikke er beregnet for dette. Det medfører brannfare og kan føre til dårligere ventilasjon hos naboene  (se husordensreglene).