Endret: 17 jun 2019     Opprettet: 29 apr 2019

BEBOERMØTE OM EL-BILER - MANDAG 6. MAI 2019 KL. 17.30

Styret inviterer til beboermøte om parkeringsplasser for EL-biler i felleslokalet på mandag 6. mai kl. 17.30.

På møtet vil det bli informert om styrets arbeid med tilrettelegging for parkeringsplasser for EL-biler i borettslaget og alle som er interessert inviteres til å delta for å stille spørsmål og komme med innspill.

Tilrettelegging av parkeringsplasser for EL-biler blir satt opp som et forslag til sak på generalforsamlingen.

Vel møtt!

Hilsen styret