16 jun 2017

Markiser

For de som bor i toppetasjen er det adgang til å montere opp markiser, men det er satt visse begrensninger.

Det er bare lov å sette opp markiser over egen balkong, altså ikke egne vindusmarkiser. Markiser kan kun monteres i toppetasjen.

For å få mest mulig helhetlig løsning er det valgt ut en type markise som kan monteres. Fargen er Souris RC 8396

I toppetasjen skal markisen monteres i vegg rett over balkong. Det er den enkelte andelseier som selv bærer kostnadene for markisen, bestille denne og monteringen. For blokker som har blitt etterisolert, ligger spikerslag inni pussen. Ta kontakt med styret for mer informasjon om innfesting av markisen.