1 des 2016

Spesifikasjoner på vinduer/ balkongdør for Edvard Griegs allê, Roverudsgate og Hans Nielsen Hauges gate

Bytting av vinduer og balkongdør

10 av 11 blokker er oppført på byantikvarens guleliste som fredede blokker. Dette medfører at bytting av vinduer/ balkongdør er søknadspliktig for blokkene Edvard Griegs alle 1-19, Roverudsgate 13-15 og Hans Nielsen Hauges gate 31—33.

I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger i 2014-2016 ble søknad om nye vinduer godkjent, og alle andelseiere fikk muligheten til å bytte vinduer og balkongdører regi borettslaget.

Dersom andelseier i ettertid av rehabiliteringen ønsker å bytte vindu eller balkongdør må følgende punkter følges:

  • Arbeidet utføres av fagfolk
  • Vinduer og balkongdør skal være NorDan
  • Spesifikasjoner følges (Se spesifikasjoner)

V1: Lite vindu (soverom)

V2/V3: Stor vindu (kjøkken og soverom)

V4/V5: Komplett balkong