7 feb 2017

Spesifikasjoner på vinduer/ balkongdør for Sigurd Lies gate

Bytting av balkongdør og vinduer

10 av 11 blokker er oppført på byantikvarens guleliste som fredede blokker. Dette medfører at bytting av vinduer/ balkongdør kan være søknadspliktig.

I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger i 2014-2016 ble søknad om nye vinduer godkjent, og alle andelseiere fikk muligheten til å bytte vinduer og balkongdører regi borettslaget.

Dersom andelseier i ettertid av rehabiliteringen ønsker å bytte vindu eller balkongdør må følgende punkter følges:

Arbeidet utføres av fagfolk
Vinduer og balkongdør skal være NorDan
Spesifikasjoner følges (Se spesifikasjoner)
V1: Vindu 4.etasje
V2: Vindu 1-3 etasje
BD1 og BD2: 1-3 etasje (Komplett balkong)
BD3 og BD4: 4 etasje (Komplett  balkong)