PRISENDRING I FELLESVASKERIENE

Fra september 2018 har prisene i vaskeriet blitt justert.

  • Nye priser: Vaskemaskin, pris pr vask: kr 20,-
  • Trommel, pris pr tørk: kr 20,-
  • Tørkeskapet, pris pr 10 min: kr 5,-

Minner også om at vaskekortene nå skal betales på nettsiden til borettslaget, men selve kortet er det vaktmester som leverer ut. Når du har betalt for kortet får vaktmester en melding som viser hvem du er og hvor mye du har betalt. Det er viktig at du leverer det gamle kortet til vaktmester.

Ved eventuelle problemer ta kontakt med vaktmesteren.

Feil kan meldes her.